Close
title
f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เผยแพร่บทความ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความ จำนวน ๕ เรื่อง 1.ขอดูคะแนนโหวตให้ออก 2.อาหารกลางวันของหนู 3.งานใหญ่ คุมให้ดีนะ 4.อยากรู้คะแนนของซองปีบ 5.ลูกผมเรียนเก่ง ทางสื่อต่างๆของหน่วยงานส่วนราชการในการกับกับดูแล ทางแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 16 กรมทางหลวง  ได้ทำการเผยแพร่บทความข้างต้นในเว็บไซต์ http://surathani3.doh.go.th/surathani3    เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ได้นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ต่อไป
title
ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน , ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางทุกท่าน

     เนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จ.สุราษฏร์ธานี # ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน , ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางทุกท่าน เริ่มวันที่ 15 พฤษภาคม 2562tel.09-5110-2114นายอรุณ ปรากฏ นายช่างโครงการฯtel.08-9763-6699นายจิโรจ ดีสุวรรณ ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด