f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6000 ลิตร 19/02/2567 329/35/67/117 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 14/02/2567 329/30/67/78 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
3 ซื้อไฟไซเรน LED 12 V 14/02/2567 329/30/67/79 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
4 วัสดุก่อสร้าง 06/02/2567 329/60/67/112 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
5 วัสดุก่อสร้าง 02/02/2567 329/60/67/111 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 07/02/2567 329/30/67/75 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 06/02/2567 329/30/67/73 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
8 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6000 ลิตร 31/01/2567 329/35/67/107 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
9 วัสดุสำนักงาน 18/01/2567 329/40/67/96 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
10 วัสดุสำนักงาน 18/01/2567 67019347597 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
11 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1750 ลิตร 30/01/2567 329/35/67/105 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/01/2567 329/60/67/100 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/01/2567 329/30/67/70 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
14 ยางนอก-ยางใน 25/01/2567 329/30/67/69 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
15 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด12 v 100 Ah จำนวน 2 ลูก 11/01/2567 329/30/67/62 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,373 รายการ