f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ที่ กม.79+510 WB (งานบูรณะทรัพย์สิน) 10/08/2563 329/-/63/215 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี - ถ้ำพรรณรา ที่ กม.247+150 NB (งานบูรณะทรัพย์สิน) 10/08/2563 329/-/63/216 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
3 จ้างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.42+200 - กม.44+250 เป็นช่วงๆ 29/07/2563 329/-/63/198 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
4 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า ในสายทางความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) 29/07/2563 329/-/63/202 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
5 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.71+225 - กม.71+375 (WB) 29/07/2563 329/-/63/200 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
6 งานจ้างเหมาทำการตัดดิน ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.37+200 - กม.60+000 เป็นช่วงๆ 29/07/2563 329/-/63/199 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี - ถ้ำพรรณรา ที่ กม.212+100 SB (งานบูรณะทรัพย์สิน) 07/07/2563 329/-/63/201 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน นาสาร - เวียงสระ ที่ กม.42+905 (RT) (งานบูรณะทรัพย์สิน) 29/07/2563 329/-/63/204 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4229 ตอน ช่องช้าง - นาสาร ที่ กม.20+020 (RT) (งานบูรณะทรัพย์สิน) 29/07/2563 329/-/63/205 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายแนะนำ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี - ถ้ำพรรณรา ที่ กม.224+100 (SB) 29/07/2563 329/-/63/203 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ที่ กม.1+125 LT 29/07/2563 329/-/63/197 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ(ยาง) 06/08/2563 329/30/63/127 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
13 ซื้อวัสดุใบมีดเครื่องตัดหญ้า 06/08/2563 329/30/63/130 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
14 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดงานเงินทุน(ยางนอก) 24/06/2563 สฏ3/5/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
15 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดงานเงินทุน(ยางนอก) 24/06/2563 สฏ3/5/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 347 รายการ