f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายแบตเตอรี่ 24/06/2563 สฏ3/4/253 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
2 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ปริมาณงาน 2 หลัง 07/04/2563 bd.-สฎ.3/28/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
3 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ7-8) ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) 07/04/2563 bd-สฎ.3/27/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
4 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.73+800-กม.75+225(EB) 07/04/2563 bd-สฎ.3/26/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
5 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ – ทรัพย์ทวี ตอน 1 ระหว่าง กม.45+785, ที่ กม.64+310 และ ที่ กม.82+425 ปริมาณงาน 3 แห่ง 10/04/2563 ิbd.-สฎ.3/33/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
6 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามแบบสำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0400 ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ระหว่าง กม.228+025-กม.228+104 LT 09/04/2563 bd-สฎ.3/32/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
7 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.85+900-กม.87+700 ระยะทางดำเนินการ 1.800 กม.ปริมาณงาน 21,600 ตร.ม 09/04/2563 ิbd-สฎ.3/31/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
8 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ตอน 2 ระหว่าง กม.212+055-กม.248+212 (เป็นแห่งๆ) 08/04/2563 bd-สฎ.3/29/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
9 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์–ทรัพย์ทวี ตอน 3 ระหว่าง กม.37+200–กม.40+850 (EB) ปริมาณงาน 40,150 ตร.ม. 08/04/2563 bd.-สฎ.3/ 30 /2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
10 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก– ควนสว่าง ที่ กม.48+094 และ ที่ กม.53+488 ระยะทางดำเนินการ 0.400 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง (ครั้งที่ 2) 01/04/2563 ิbd.-สฎ.3/22/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
11 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพทวี ระหว่าง กม.55+690-กม.59+280 (WB) 07/04/2563 ิbd-สฎ.3/25/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
12 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.กม.66+471-กม.67+896 ปริมาณงาน 29,355 ตร.ม 07/04/2563 ิbd-สฎ.3/24/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
13 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.55+690 - กม.59+280 (WB) 07/04/2563 bd-สฎ.3/25/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
14 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลิก - ทับใหม่ ระหว่าง กม.18+749 - กม.19+942 ระยะทางดำเนินการ 1.193 กม. ปริมาณงาน 21,300.00 ตร.ม. 07/04/2563 bd.-สฎ.3/ 23 /2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
15 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ – บางสวรรค์ ตอน 2 ที่ กม.82+914 ระยะทางดำเนินการ 0.200 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ครั้งที่ 2) 27/03/2563 bd.-สฎ.3/ 17 /2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41 รายการ