f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน (ต่อยอดโครงการเดิม) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4037 , ทางหลวงหมายเลข 4229 15/09/2566 สฎ.3/1/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
2 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (โคมไฟถนน ขนาด 250 วัตต์) จำนวน 250 ชุด ชั่งน้ำหนักโดยประมาณ 1,129 กิโลกรัม 31/08/2566 สฎ.3/1/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียนชำรุด จำนวน 1 รายการ (ชุดเครื่องตัดและเจาะถนนระบบไฮดรอลิค) 03/05/2566 สฎ.3/2/2566 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะงานเงินทุนหมุนเวียนชำรุด (เครื่องตัดและเจาะถนนระบบไฮดรอลิค) 07/04/2566 สฎ3/1/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
5 งานจ้างก่อสร้างทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กบนสะพานลอยเดิม ทางหลวงหมายเลข 41 ที่ กม.224+238.000 (สะพานลอยหน้าโรงเรียนเวียงสระ) 16/01/2566 bd.-สฎ.3/ 19 /2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
6 จ้างก่อสร้างทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ – ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.52+500 – กม.55+000 (EB) ระยะทางดำเนินการ 2.500 กม. ปริมาณงาน 30,700 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 29/12/2565 สฎ.3/20/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
7 จ้างก่อสร้างทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ-ควนสามัคคี ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+700 ปริมาณงาน 24,800 ตร.ม. ระยะทางดำเนินการ 2.700 กม. 29/12/2565 สฎ.3/21/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
8 โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ ตอน ห้วยปริก-บ้านส้อง กิจกรรมขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ ตอนห้วยปริก-บ้านส้อง จากเดิมกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เป็น ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๕.๑๐๔ กิโลเมตร 02/12/2565 163/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
9 โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ กิจกรรม ขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนเวียงสระ-บางสวรรค์ จากเดิมกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เป็น ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๔.๑๕๐ กิโลเมตร 11/11/2565 153/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
10 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ – ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.85+300 – กม.95+000 เป็นช่วง ๆ 01/11/2565 สฎ.3/15/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
11 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ควนสามัคคี – พระแสง ระหว่าง กม.52+200 – กม.54+200 (โรงเรียนบ้านปลายสาย) และทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ - ควนสามัคคี ระหว่าง กม.7+850 – กม.9+850 26/10/2565 สฎ.3/13/2566 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
12 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๖ ตอน เขาวง-หน้าเขา ระหว่าง กม.๓+๒๐๐-กม.๓๐+๓๔๐ เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/11/2565 สฎ.3/16/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
13 จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวสายช่องช้าง - นาสาร กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวสายช่องช้าง – นาสาร รายการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4229 ตอนควบคุม 0100 ตอนช่องช้าง-นาสาร 02/11/2565 2/2566 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
14 จ้างก่อสร้างปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม-ช่องชาลี ระหว่าง กม.92+100–กม.92+621 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 40 รายการ) 17/10/2565 สฎ.3/14/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน รายการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร 31/10/2565 117/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 122 รายการ