f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6000 ลิตร 19/02/2567 329/35/67/117 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
2 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6000 ลิตร 31/01/2567 329/35/67/107 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
3 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1750 ลิตร 30/01/2567 329/35/67/105 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย และป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี ที่ กม.94+600 (LT) 23/01/2567 329/-/67/97 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (SINGLE W-BEAM GUARD RAIL) CLASS I TYPE I THICKNESS 3.2 MM. ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี ที่ กม.83+384 (RT) 23/01/2567 329/-/67/98 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
6 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) 15/01/2567 329/35/67/93 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
7 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 419 ลิตร 28/12/2566 329/35/67/85 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
8 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6000 ลิตร 26/12/2566 329/35/67/80 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
9 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1550 ลิตร 25/12/2566 329/35/67/80 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
10 จ้างเหมาทำการถางป่า บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.76+000 - กม.85+000 เป็นช่วง ๆ 25/12/2566 329/-/67/76 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
11 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 8000 ลิตร 19/12/2566 329/35/67/68 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
12 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.63+000 - กม.70+000 EB 20/12/2566 329/-/67/69 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
13 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 350 ลิตร 27/11/2566 329/35/67/58 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
14 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6000 ลิตร 27/11/2566 329/35/67/59 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
15 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี ที่ กม.79+050 LT 29/11/2566 329/-/67/61 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 527 รายการ