f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.42+200 - กม.44+250 เป็นช่วงๆ 29/07/2563 329/-/63/198 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
2 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า ในสายทางความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) 29/07/2563 329/-/63/202 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
3 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.71+225 - กม.71+375 (WB) 29/07/2563 329/-/63/200 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
4 งานจ้างเหมาทำการตัดดิน ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.37+200 - กม.60+000 เป็นช่วงๆ 29/07/2563 329/-/63/199 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี - ถ้ำพรรณรา ที่ กม.212+100 SB (งานบูรณะทรัพย์สิน) 09/07/2563 329/-/63/201 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ที่ กม.1+125 LT 07/08/2563 329/-/63/197 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
7 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 26/05/2563 329/30/63/114 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
8 จ้างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.40+158 - กม.42+162 เป็นช่วงๆ 01/04/2563 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
9 จ้างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก - ควนสว่าง ระหว่าง กม.34+711 - กม.52+345 เป็นตอนๆ 27/03/2563 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
10 จ้างเหมาทำการตัดดิน ทางหลวงหมายเลข 4246 ตอน เขาวง - หน้าเขา ระหว่าง กม.2+000 - กม.12+500 เป็นช่วงๆ 03/04/2563 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
11 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ปริมาณงาน 2 หลัง 07/04/2563 bd.-สฎ.3/28/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
12 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ7-8) ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) 07/04/2563 bd-สฎ.3/27/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
13 วัสดุสำนักงาน 08/04/2563 329/40/63/119 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
14 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.73+800-กม.75+225(EB) 07/04/2563 bd-สฎ.3/26/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
15 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ – ทรัพย์ทวี ตอน 1 ระหว่าง กม.45+785, ที่ กม.64+310 และ ที่ กม.82+425 ปริมาณงาน 3 แห่ง 03/04/2563 ิbd.-สฎ.3/33/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 139 รายการ