f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ตอน 2 ที่ กม.82+914 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 สทล.16 ขท.สฎ. 3 (เวียงสระ)/พ.5.1/ 280 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
2 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างสะพานและอาคารระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก-ควนสว่าง ที่ กม.48+094 และ ที่ กม.53+488 ปริมาณงาน 2 แห่ง 26/03/2563 สทล.16 ขท.สฎ. 3 (เวียงสระ)/พ.5.1/ 279 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
3 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.70+420-กม.73+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 bd.-สฎ.3/ 2 /2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
4 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ – บางสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.98+315 – กม.98+685 ระยะทางดำเนินการ 0.370 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/11/2561 bd-สฎ.3/30/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ