f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6000 ลิตร 19/02/2567 179,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 14/02/2567 9,052.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ซื้อไฟไซเรน LED 12 V 14/02/2567 18,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) วัสดุก่อสร้าง 06/02/2567 11,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) วัสดุก่อสร้าง 02/02/2567 21,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 07/02/2567 6,828.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 06/02/2567 7,435.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 6000 ลิตร 30/01/2567 179,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) วัสดุสำนักงาน 18/01/2567 9,755.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) วัสดุสำนักงาน 18/01/2567 7,905.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1750 ลิตร 25/01/2567 65,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/01/2567 174,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 30/01/2567 6,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ซื้อยางนอก-ยางใน 25/01/2567 18,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ยางนอก-ยางใน 25/01/2567 18,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,469 รายการ