f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/04/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ปริมาณงาน 2 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/04/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการผลิตและตติดตั้งราวกันอันตราย ชั้นที 1 ชนิดที่ 1 ความหนา 3.2 มม. บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.73+800-กม.75+225 (EB) เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1,800 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/04/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ7-8) ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ตอน 2 ระหว่าง กม.212+055-กม.248+212 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ตอน 2 ระหว่าง กม.212+055-กม.248+212 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ตอน 1 ระหว่าง กม.45+785, ที่ กม.64+310 และ ที่ กม.82+425 ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 20/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก - ควนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.33+450 - กม.34+450 (โรงเรีนวัดสองแพรก) ระยะทางดำเนินการ 1.00 กม ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
8 20/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข41 ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ระหว่าง กม.228+025-กม.228+104 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 17/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก-ควนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.40+350-กม.40+850 ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
10 17/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก - ควนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.33+450 - กม.34+450 (โรงเรีนวัดสองแพรก) ระยะทางดำเนินการ 1.00 กม ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 52 รายการ