f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/09/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน (ต่อยอดโครงการเดิม) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4037 , 4229 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 15/08/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ควบคุม 0300 ตอน ห้วยปริก-บ้านส้อง ระหว่าง กม.87+581-กม.88+901 ปริมาณงาน41ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 15/08/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ควบคุม 0300 ตอน ห้วยปริก-บ้านส้อง ระหว่าง กม.87+581-กม.88+901 ปริมาณงาน41ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
4 15/08/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ควบคุม 0300 ตอน ห้วยปริก-บ้านส้อง ระหว่าง กม.87+581-กม.88+901 ปริมาณงาน41ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/12/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างก่อสร้างทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ-ควนสามัคคี ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+700 ปริมาณงาน 24,800 ตร.ม. ระยะทางดำเนินการ 2.700 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 01/12/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างก่อสร้างทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.52+500-กม.55+000 (EB) ระยะทางดำเนินการ 2.500 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/12/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างก่อสร้างทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ-ควนสามัคคี ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+700 ปริมาณงาน 24,800 ตร.ม. ระยะทางดำเนินการ 2.700 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/12/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างก่อสร้างทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.52+500-กม.55+000 (EB) ระยะทางดำเนินการ 2.500 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/10/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ทางหลวงหมายเลข 4242 ตอน เขาวง-หน้าเขา ระหว่าง กม.3+200-กม.30+340 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 20/10/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ควนสามัคคี – พระแสง ระหว่าง กม.52+200 – กม.54+200 (โรงเรียนบ้านปลายสาย) และทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ - ควนสามัคคี ระหว่าง กม.7+850 – กม.9+850 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 154 รายการ