f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1600 ลิตร 26/06/2566 329/35/66/204 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 6000 ลิตร 20/06/2566 329/35/66/202 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
3 จ้างเหมาทำการขุดลอกทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.56+000 - กม.68+500 (WB) ระยะทางดำเนินการ 12.5 กม. 20/07/2565 329/-/65/219 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
4 จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี - ถ้ำพรรณรา ระหว่าง กม.231+900 กม.233+600 19/05/2565 329/-/65/174 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
5 จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน บนทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.90+200 - กม.90+900 ระยะทางดำเนินการ 0.7 กม. 03/03/2565 329/-/65/116 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
6 จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งดาวน (งานตัดดิน) EARTH EXCAVATION บนทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ระหว่าง กม.24+900 - กม.26+800 ระยะทางดำเนินการ 1.9 กม. 03/03/2565 329/-/65/117 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ