f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ใช้และสวมใส่ผ้าไทยพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น
ลงวันที่ 04/01/2566

วันที่ 4 มกราคม 2566  ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ใช้และสวมใส่ผ้าไทยพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น ทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง


'