f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน (ต่อยอดโครงการเดิม) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4037 , ทางหลวงหมายเลข 4229 11/09/2566 สฎ.3/1/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนควบคุม 0300 ตอน ห้วยปริก-บ้่านส้อง ระหว่าง กม.87+851-กม.88+901 ปริมาณงาน 41 ต้น 29/08/2566 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
3 จ้างก่อสร้างทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ – ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.52+500 – กม.55+000 (EB) ระยะทางดำเนินการ 2.500 กม. ปริมาณงาน 30,700 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 19/12/2565 สฎ.3/20/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
4 จ้างก่อสร้างทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ-ควนสามัคคี ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+700 ปริมาณงาน 24,800 ตร.ม. ระยะทางดำเนินการ 2.700 กม. 19/12/2565 สฎ.3/21/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
5 โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ ตอน ห้วยปริก-บ้านส้อง กิจกรรมขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ ตอนห้วยปริก-บ้านส้อง จากเดิมกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เป็น ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๕.๑๐๔ กิโลเมตร 14/11/2565 163/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
6 โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ กิจกรรม ขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนเวียงสระ-บางสวรรค์ จากเดิมกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เป็น ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๔.๑๕๐ กิโลเมตร 02/11/2565 153/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
7 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ – ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.85+300 – กม.95+000 เป็นช่วง ๆ 26/10/2565 สฎ.3/15/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
8 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๖ ตอน เขาวง-หน้าเขา ระหว่าง กม.๓+๒๐๐-กม.๓๐+๓๔๐ เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/10/2565 สฎ.3/16/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
9 จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวสายช่องช้าง - นาสาร กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวสายช่องช้าง – นาสาร รายการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4229 ตอนควบคุม 0100 ตอนช่องช้าง-นาสาร 26/10/2565 2/2566 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
10 จ้างก่อสร้างปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน พนม-ช่องชาลี ระหว่าง กม.92+100–กม.92+621 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 40 รายการ) 07/10/2565 สฎ.3/14/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน รายการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร 18/10/2565 117/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
12 จ้างก่อสร้างทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก – ควนสว่าง ระหว่าง กม.51+415 - กม.54+350 ปริมาณงาน 37,600 ตรม. (จำนวน 10 รายการ) 30/09/2565 สฎ.3/7/2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
13 จ้างก่อสร้างทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี - ถ้ำพรรณรา ระหว่าง กม.240+100 - กม.247+100 NB เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 33,160 ตร.ม (จำนวน 11 รายการ) 30/09/2565 สฎ.3/17/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
14 จ้างเหมาก่อสร้างทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ตอน 1 ระหว่าง กม.40+150 – กม.42+930 EB ปริมาณงาน 30,580 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 30/09/2565 สฎ.3/8/2566 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
15 จ้างก่อสร้างทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช้าง–ควนสามัคคี ระหว่าง กม.27+850– กม.31+850 ระยะทางดำเนินการ 4.000 กม. ปริมาณงาน 36,450 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 30/09/2565 สฎ.3/11/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 83 รายการ