f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ – ทรัพย์ทวี ตอน 1 ระหว่าง กม.45+785, ที่ กม.64+310 และ ที่ กม.82+425 ปริมาณงาน 3 แห่ง 03/04/2563 ิbd.-สฎ.3/33/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามแบบสำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0400 ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ระหว่าง กม.228+025-กม.228+104 LT 02/04/2563 bd-สฎ.3/32/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
3 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.85+900-กม.87+700 ระยะทางดำเนินการ 1.800 กม.ปริมาณงาน 21,600 ตร.ม 02/04/2563 ิbd-สฎ.3/31/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
4 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ตอน 2 ระหว่าง กม.212+055-กม.248+212 (เป็นแห่งๆ) 01/04/2563 bd-สฎ.3/29/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
5 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์–ทรัพย์ทวี ตอน 3 ระหว่าง กม.37+200–กม.40+850 (EB) ปริมาณงาน 40,150 ตร.ม. 01/04/2563 bd.-สฎ.3/ 30 /2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
6 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก– ควนสว่าง ที่ กม.48+094 และ ที่ กม.53+488 ระยะทางดำเนินการ 0.400 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง (ครั้งที่ 2) 01/04/2563 ิbd.-สฎ.3/22/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
7 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพทวี ระหว่าง กม.55+690-กม.59+280 (WB) 31/03/2563 ิbd-สฎ.3/25/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
8 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.กม.66+471-กม.67+896 ปริมาณงาน 29,355 ตร.ม 31/03/2563 ิbd-สฎ.3/24/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
9 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.55+690 - กม.59+280 (WB) 31/03/2563 bd-สฎ.3/25/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
10 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลิก - ทับใหม่ ระหว่าง กม.18+749 - กม.19+942 ระยะทางดำเนินการ 1.193 กม. ปริมาณงาน 21,300.00 ตร.ม. 31/03/2563 bd.-สฎ.3/ 23 /2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
11 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน บางรูป-พระแสง ตอน 3 ที่ กม.72+139.225 (แยกสินเจริญ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 bd-สฎ.3/16/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
12 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ตอน 2 ระหว่าง กม.44+425 - กม.69+072 ปริมาณ 1 แห่ง 19/03/2563 bd-สฎ.3/15/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
13 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลิก-ทับใหม่ ระหว่าง กม.14+000-กม.16+500 ระยะทางดำเนินการ 2.500 กม. ปริมาณงาน 22,800 ตรม. 24/03/2563 bd-สฎ.3/18/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
14 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก – ควนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.40+350– กม.40+850 ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 ิbd.-สฎ.3/20/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
15 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก–ควนสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.54+300– กม.54+600 ระยะทางดำเนินการ 0.300 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 ิbd.-สฎ.3/19/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 34 รายการ