f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานไตรมาส4 (งบบำรุงปกติ) 03/10/2566 กรกฎาคม-กันยายน 2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
2 รายงานไตรมาสที่4 (งานเงินทุน) 03/10/2566 กรกฎาคม-กันยายน 2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
3 รรายงานไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2566 (งบบำรุงปกติ) 03/10/2566 กรกฎาคม-กันยายน 2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
4 รายงานไตรมาสที่3 เดือนเมษายน-มิถุนายน2566 19/07/2566 รายงานไตรมาสที่3 เดือนเมษายน-มิถุนายน2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
5 รายงายไตรมาส2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2566 (งานบำรุงปกติ) 21/04/2566 รายงานไตรมาส2 มกราคม-มีนาคม2566 (งานบำรุงปกติ) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
6 รายงายไตรมาสที่2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2566 (งานเงินทุน) 21/04/2566 รายงานไตรมาส2 มกราคม-มีนาคม2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
7 รายงานไตรมาสงบบำรุงปกติ 30/01/2566 * แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
8 รายงานไตรมาส (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/01/2566 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
9 รายงานไตรมาสที่4 เดือน กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ.2565 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/10/2565 รายงานไตรมาสที่4 (งานเงินทุนหมุนเวียน) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
10 รายงานไตรมาสที่4 เดือน กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ.2565 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 03/10/2565 รายงานไตรมาสที่4 (งานเงินทุนหมุนเวียน) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
11 รายงานประจำไตรมาสที่4 เดือน กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ 2565 (งานบำรุงปกติ) 03/10/2565 รานงานประจำไตรมาสที่4 (งานบำรุงปกติ) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
12 รายงานไตรมาส2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 04/04/2565 รายงานไตรมาส2 มกราคม-มีนาคม2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
13 รายงานประจำไตรมาสที่3 เดือนเมษายน พศ 2565 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ 2565 (งานบำรุงปกติ) 06/07/2565 รายงานประจำไตรมาสที่3 เดือนเมษายน - มิถุนายน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
14 รายงานประจำไตรมาสที่3 เดือนเมษายน พ.ศ 2565 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ 2565 (งานเงินทุน) 06/07/2565 รายงานประจำไตรมาสที่3 เดือนเมษายน -มิถุนายน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
15 รายงานไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม 04/04/2565 รายงานไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม ) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 48 รายการ