f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 02/06/2563 เชิญชวนคนไทยโหลดแอป "หมอชนะ"
2 21/04/2563 การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
3 02/04/2563 การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
4 03/02/2563 หลักฐานการขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า-ออกทางหลวง
5 04/12/2562 เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนของกรมทางหลวง
6 02/12/2562 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2562
7 24/09/2562 เผยแพร่บทความ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
8 10/05/2562 ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน , ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางทุกท่าน
9 17/04/2562 อวยพรในวาระขึ้นปีใหม่ของไทยของกรมทางหลวง
10 14/04/2562 จิตอาสากรมทางหลวง โดย หมวดทางหลวงบ้านส้อง แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
11 14/04/2562 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างการเดินทาง
12 05/04/2562 ผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ วันที่ 1 - 5 เมษายน 2562
13 22/03/2562 ผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์?? วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562
14 08/03/2562 ลดขยะเพื่อโลก
15 08/03/2562 ผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562