f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 22/09/2565 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2565 – วันที่ 28 กันยายน 2565 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน
2 22/09/2565 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2565 – วันที่ 28 กันยายน 2565 โครงการปรับปรุงถนนสายช่องช้าง-นาสาร ทางหลวงหมายเลข 4229 ตอน ช่องช้าง – นาสาร ระหว่าง กม.3+250 – กม.14+600
3 22/09/2565 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2565 – วันที่ 28 กันยายน 2565 โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง กิจกรรมขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ห้วยปริก – บ้านส้อง ระหว่าง กม.80+896 – กม.86+000
4 13/09/2565 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – วันที่ 26 กันยายน 2565 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน
5 13/09/2565 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – วันที่ 23 กันยายน 2565 โครงการปรับปรุงถนนสายช่องช้าง-นาสาร ทางหลวงหมายเลข 4229 ตอน ช่องช้าง – นาสาร ระหว่าง กม.3+250 – กม.14+600
6 02/09/2565 ร่วมรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็น โครงการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางบนทางหลวงสายรอง กิจกรรมขยายไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์
7 25/07/2565 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 – วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางสวรรค์ – บางหล่อ ระหว่าง กม.44+000 – กม.45+150
8 25/07/2565 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 – วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 0203 ตอน บางสวรรค์ – บางหล่อ ระหว่าง กม.110+495 - กม.111+750
9 22/04/2565 การจัดการองค์ความรู้และการรวบรวมข้อมูล สร้าง และการกระจายองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้ จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในองค์กร และเผยแพร่สู่องค์กรภายนอก
10 01/02/2565 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
11 02/12/2564 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
12 16/11/2564 โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
13 02/08/2564 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://motinfo.mot.go.th/e-service/sign4bless/sign.php
14 02/06/2564 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
15 15/12/2563 ขอเชิญชวน ร่วมรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็น กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง