f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการตัดดิน (EARTH EXCAVATION) บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่างกม.47+275 - กม.49+600 เป็นแห่งๆ ระยะทางดำเนินการ 2.325 กม. 13/01/2563 329/-/63/62 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณลาดคันทางและเกาะกลาง พร้อมงานทำความสะอาดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยในสายทางความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวีงสระ) ปริมาณงาน 1,532,674 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 329/-/63/23 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
3 จ้างเหมาปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนบางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.59+280 - ก.ม. 59+450 (WB) 04/10/2562 329/-/63/15 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
4 งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) เพื่อจ้างเหมางานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม จำนวน 1,165.00 ต้น 13/03/2562 สฎ.3/34/2562 ลว.1 มี.ค. 62 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ