f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+600 - กม.83+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก-ควนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.40+350-กม.40+850 ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลิก-ทับใหม่ ระหว่าง กม.18+749-กม.19+942 ระยะทางดำเนินการ 1.193 กม. ปริมาณงาน 21,300.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการปรัปปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ตอน 3 ระหว่าง กม.37+200-กม.40+850 (EB) ปริมาณงาน 40,150.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการปรัปปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ตอน 3 ระหว่าง กม.37+200-กม.40+850 (EB) ปริมาณงาน 40,150.00 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
36 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก-ควนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.40+350-กม.40+850 ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
37 03/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอกภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช่าง - ควนสามัคคี ระหว่าง กม.4+425 - กม.5+425 (โรงเรียนวัดทุ่งเซียด) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 03/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกรจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนเวียงสระ - บางสวรรค์ ตอน 3 ที่กม.94+051 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 03/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอนบางรูป - พระแสง ที่กม.89+878 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 02/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนเวียงสระ - บางสวรรค์ ตอน 3 ที่กม.94+051 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 55 รายการ