f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63040005873
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการผลิตและตติดตั้งราวกันอันตราย ชั้นที 1 ชนิดที่ 1 ความหนา 3.2 มม. บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.73+800-กม.75+225 (EB) เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1,800 เมตร
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,366,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 03/04/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ