f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030046439
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ตอน 2 ระหว่าง กม.212+055-กม.248+212 (เป็นแห่งๆ)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,800,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 30/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ