f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030043389
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ตอน 1 ระหว่าง กม.45+785, ที่ กม.64+310 และ ที่ กม.82+425 ปริมาณงาน 3 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 15,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ