f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030030308
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก - ควนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.33+450 - กม.34+450 (โรงเรีนวัดสองแพรก) ระยะทางดำเนินการ 1.00 กม ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 384,700.00 บาท
สถานะ เปลี่ยนแปลงแผน
วันที่ประกาศ 20/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ ขอแก้ไขเงินงบประมาณ เนื่องจากกรอกข้อมูลตัวเลขผิด