f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030030308
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก - ควนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.33+450 - กม.34+450 (โรงเรีนวัดสองแพรก) ระยะทางดำเนินการ 1.00 กม ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 384,700.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 17/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ