f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030007582
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก-ควนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.40+350-กม.40+850 ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,000,000.00 บาท
สถานะ เปลี่ยนแปลงแผน
วันที่ประกาศ 17/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ แก้ไขวันเผยแพร่แผน ที่ 35/2563 ลว.17 มี.ค. 63