f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 02/12/2562

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องสือสารที่สำคัญประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 จำนวน 11 เรื่อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ และประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดตาม QRCode

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
56 ดาวน์โหลด

'