f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
เผยแพร่บทความ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ 24/09/2562

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความ จำนวน ๕ เรื่อง 1.ขอดูคะแนนโหวตให้ออก 2.อาหารกลางวันของหนู 3.งานใหญ่ คุมให้ดีนะ 4.อยากรู้คะแนนของซองปีบ 5.ลูกผมเรียนเก่ง ทางสื่อต่างๆของหน่วยงานส่วนราชการในการกับกับดูแล ทางแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 16 กรมทางหลวง  ได้ทำการเผยแพร่บทความข้างต้นในเว็บไซต์ http://surathani3.doh.go.th/surathani3  

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ได้นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ต่อไป


'