f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน , ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางทุกท่าน
ลงวันที่ 10/05/2562

     เนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) จ.สุราษฏร์ธานี # ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน , ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางทุกท่าน 
เริ่มวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
tel.09-5110-2114
นายอรุณ ปรากฏ นายช่างโครงการฯ
tel.08-9763-6699
นายจิโรจ ดีสุวรรณ ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด


'