f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
อวยพรในวาระขึ้นปีใหม่ของไทยของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 17/04/2562

ในนามของตัวแทนผู้บริหารกรมทางหลวง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงทุกๆท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละเวลา อุทิศตน ให้บริการพี่น้องประชาชนผู้เดินทางอย่างเต็มกำลัง

พร้อมทั้งได้น้อมนำแนวทางในการปฏิบัติงานจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ส่งผลให้การเดินทางของประชาชน เกิดความสะดวกและปลอดภัย ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 นี้

ในวาระขึ้นปีใหม่ของไทยในปีนี้ ผมขออวยพรให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงทุกท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง คิดสิ่งใดสมความปรารถนาตลอดไป

ผมขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง ทุก ๆ ท่านครับ ”

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์
อธิบดีกรมทางหลวง
17 เมษายน 2562


'