f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ลดขยะเพื่อโลก
ลงวันที่ 08/03/2562

ลดการทิ้งขยะริมทางหลวง เพื่อภูมิทัศน์ที่งดงาม สบายตา ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ไม่ทิ้งขยะริมทางหลวง กันนะครับ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
74 ดาวน์โหลด

'