f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
ลงวันที่ 21/04/2563

การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 4009 ระหว่าง กม.59+410-กม.61+773 ในท้องที่ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.363 กิโลเมตร


'