f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 18/02/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.EE-101-113 ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ตอน 1 ระหว่าง กม.20+350 - กม.23+456 ระยะทางดำเนินการ 3.115 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 12/02/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ทำการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 00410400 ตอนท่าชี - ถ้ำพรรณรา ที่ กม.225+815 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 11/02/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่3 (เวียงสระ) ริมทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 00410400 ตอน ท่าชี - ถ้ำพรรณรา ที่กม. 225+726 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 11/02/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 00410400 ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ที่ กม.225+815 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 24/01/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภากิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 55 จาก 55 รายการ