f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 02/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอนสองแพรก - ควนสว่าง ตอน 2 ระหว่างกม.50+550 - กม.53+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 02/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอกภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4246 ตอน เขาวง - หน้าเขา ระหว่าง กม. 26+650 - กม.27+650 (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 27/02/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ตอน 2 ที่ กม.82+914 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 27/02/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 4224 ตอน ห้วยทรายขาว-ห้วยปริก ระหว่าง กม.3+000-กม.4+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 27/02/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก-ควนสว่าง ที่ กม.48+094 และ ที่ กม.53+488 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 27/02/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ – ควนสามัคคี ตอน 2 ที่ กม.9+291 ระยะทางดำเนินการ 0.200 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 27/02/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ควนสามัคคี – พระแสง ที่ กม.48+275 ระยะทางดำเนินการ 3.800 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 21/02/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 4133 ตอนโรงช้าง - ควนสามัคคี ระหว่างกม.33+717 - กม.33+917 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 18/02/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ บนทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 0200 ตอนเวียงสระ - บางสวรรค์ ตอน 4 ที่กม.99+837 ระยะดำเนินการ 0.100 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 18/02/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.70+420 - กม.73+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 55 รายการ