f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 06/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่่าง กม.66+471-กม.67+896 ระยะทางดำเนินการ 1.425 กม.ปริมาณงาน 29,355 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 06/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลิก-ทับใหม่ ระหว่าง กม.14+000-กม.16+500 ระยะทางดำเนินการ 2.500 กม.ปริมาณงาน 22,800 ตรม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 06/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ - ควนสามัคคี ตอน 1 ที่ กม. 0+936.500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.55+690-กม.59+280 WB ระยะทางดำเนินการ 3.590 กม.ปริมาณงาน 57,850 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.85+900-กม.87+700 ระยะทางดำเนินการ 1.800 กม. ปริมารงาน 21,600 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0400 ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ระหว่าง กม.228+025-กม.228+104 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลิก-ทับใหม่ ระหว่าง กม.14+000-กม.16+500 ระยะทางดำเนินการ 2.500 กม.ปริมาณงาน 22,800 ตรม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ควนสามัคคี-พระแสง ที่ กม.42+650 (โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ), ที่ กม.43+880 (โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา) และที่ กม.44+325 (โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต) ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4219 ตอน ปลายหลิก-ทับใหม่ ที่ กม.5+600 (โรงเรียนอนุบาลงามทอง), ที่ กม.7+900 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุหวายน้ำ) และ ที่ กม.10+850 (โรงเรียนจิตประชาราษฎร์) ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 05/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ-ควนสามัคคี ที่ กม.3+000 (โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18) และ ที่ กม.13+500 (โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 55 รายการ