f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 20/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข41 ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ระหว่าง กม.228+025-กม.228+104 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 17/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก-ควนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.40+350-กม.40+850 ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
13 17/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก - ควนสว่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.33+450 - กม.34+450 (โรงเรีนวัดสองแพรก) ระยะทางดำเนินการ 1.00 กม ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 16/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.TF 101-104 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 16/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียสระ-บางสวรรค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.70+420-กม.73+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง ครั้งที่ 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 11/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก-ควนสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.54+300-กม.54+600 ปริมาณงานงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 09/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการผลิดและติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรีพย์ทวี ตอน 2 ระหว่าง กม.44+425-กม.69+072 ระยะทางดำเนินการ 11.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 09/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ตอน 3 ระหว่าง กม.37+200-กม.40+850 (EB) ปริมาณงาน 40,150.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 09/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) งานจ้างเหมาโครงการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี 2563 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ตอน 3 ระหว่าง กม.63+100 - กม.64+128 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 06/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์-ทรัพย์ทวี ตอน 3 ระหว่าง กม.37+200-กม.40+850 (EB) ปริมาณงาน 40,150.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 55 รายการ