f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
มอบสิ่งของ ช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
ลงวันที่ 19/05/2563

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ), นายสมพล พรหมเจียม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) พร้อมด้วย นายปริญญา วีระจิตต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ร่วมกันนำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของอุปโภคบริโภคอื่น ๆ มอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำส่งต่อไปยังตู้ปันสุขตามจุดต่าง ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการแบ่งปัน ช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


'