f
title
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
วิสัยทัศน์ : องค์กรงามสง่า พัฒนาอย่างมุ่งมั่น ขยันบำรุง มุ่งบริการประชาชน
ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารงานจ้างเหมา
ลงวันที่ 13/05/2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารงานจ้างเหมา โดยเชิญผู้ควบคุมงานพร้อมด้วยผู้รับจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)


'